Falköpings Tidning

Annons

Sveriges byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Sveriges Byggindustrier ser som sin huvuduppgift att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. (Källa: sverigesbyggindustrier.se)