Falköpings Tidning

Annons

Ungdomskriminalitet

Ungdomskriminalitet är brottslighet som begås av omyndiga personer. I många rättssystem finns särskilda föreskrifter vid hanteringen av ungdomar som begått brott