Falköpings Tidning

Annons

Abort

Sedan 1975 har svenska kvinnor själva rätt att besluta om abort till och med den artonde graviditetsveckan. Efter vecka 18 krävs ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. (Källa: socialstyrelsen.se)