Falköpings Tidning

Annons

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser, ekorevisorer och andra experter arbetar tillsammans i utredningsteam. Det är ett kompetens- och kunskapscentrum inom ekobrottsområdet och är den drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige. (Källa: ekobrottsmyndigheten.se)