Annons

Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet under Justitiedepartementet. Myndigheten inrättades 1975 i Jönköping och leds av en generaldirektör. Domstolsverkets organisationen består av en GD-stab samt sex avdelningar; Avdelningen för domstolsutveckling, Ekonomiavdelningen, Avdelningen för HR och kommunikation, Avdelningen för komptensutvecklingen och internationella relationer, Avdelningen för säkerhet och service, samt IT-avdelningen. (Källa: domstol.se)